Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawiadomienie o przekroczeniu 20% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce (Raport 2/2023) 3 / 2 / 2023

Temat: Zawiadomienie o przekroczeniu 20% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Generali Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. („Towarszystwo”_ zarządzającego Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym _Generali OFE) i Generali Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym _Generali DFE_ z siedzibą w Warszawie informację, że w wyniku przejęcia zarządzania NNLife Otwartym Funduszem Emerytalnym (NNLife OFE) oraz NNLife Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (NNLife DFE) przez Towarzystwo, w dniu 1 lutego 2023 r., na podstawie art. 66 ust. 1 i 6 oraz art. 68 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. 2022 r. poz. 2342 z późn. zm.), udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów spółki COMP S.A. na rachunkach funduszy: Generali OFE, Generali DFE, NNLife OFE oraz NNLife DFE (zwane łącznie Funduszami) przekroczył próg 20%.
Pełna treść otrzymanego przez spółkę zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.