Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Powstanie hipotek na zabezpieczenie obligacji serii I/2015 oraz serii I/2017 wyemitowanych przez Spółkę (Raport 10/2018) 12 / 3 / 2018

Temat: Powstanie hipotek na zabezpieczenie obligacji serii I/2015 oraz serii I/2017 wyemitowanych przez Spółkę
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego
nr 7/2018 z dnia 2 lutego 2018 roku informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 12 marca 2018 roku powziął
informację o ustanowieniu wszystkich zabezpieczeń przewidzianych w zmienionych warunkach emisji obligacji
serii I/2017 oraz obligacji serii I/2015, tj. o ustanowieniu hipotek umownych.
Hipoteki zostały wpisane przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu – VI Wydział Ksiąg Wieczystych na prawie
własności nieruchomości gruntowej położonej w Nowym Sączu, dla której wskazany Sąd prowadzi księgę
wieczystą o numerze NS1S/00088044/3. Hipoteka na zabezpieczenie obligacji serii I/2017 została ustanowiona
do sumy 54.000.000,00 PLN, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia równym z hipoteką na zabezpieczenie
obligacji serii I/2015 do sumy 75.000.000,00 PLN.
Tym samym wypełnione zostało zobowiązanie Spółki określone w warunkach emisji obligacji serii I/2017 oraz
serii I/2015.