Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Informacja o niestosowaniu zasady ładu korporacyjnego (Raport: 5/2009) 30 / 1 / 2009

Temat: Informacja o niestosowaniu zasady ładu korporacyjnego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp Safe Support SA działając zgodnie z Par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy informuje, że w 2009 roku Spółka nie będzie stosowała zasady określonej w Części II pkt 2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Zasada ta związana jest z prowadzeniem strony internetowej Spółki w języku angielskim.

Z uwagi na obecną strukturę akcjonariatu Spółki, koszty związane z opracowaniem angielskiej wersji strony, a także dotychczasowy zakres działania Spółki w ujęciu przedmiotowym i terytorialnym, nie ma uzasadnienia ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z realizacją tej zasady. Nie wyklucza to prezentacji wybranych informacji na stronie internetowej Spółki w języku angielskim w najbliższym czasie.