Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Uchwała Zarządu o przydziale akcji serii I (Raport: 49/2005) 1 / 7 / 2005

Temat: Uchwała Zarządu o przydziale akcji serii I

Podstawa prawna: Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO – Informacja poufna

Zarząd COMP SA informuje, że w dniu 1 lipca 2005 roku podjął uchwałę o przydziale 445 000 akcji serii I.

 

W związku z zamknięciem publicznej subskrypcji akcji serii I i przekazaniem przez Oferującego informacji o przyjętych zapisach na akcje Spółki z których wynika, że stosownie do zapisów w Prospekcie Emisyjnym, emisja powyższa doszła do skutku, Zarząd COMP SA postanawia, w oparciu o przyjęte zapisy oraz w oparciu o zasady określone w Prospekcie Emisyjnym, dokonać przydziału akcji emisji serii I następująco:

 

1. W ramach transzy Inwestorów Instytucjonalnych dokonać przydziału 420.000 akcji 15 inwestorom instytucjonalnym.

 

2. W ramach transzy Otwartej dokonać przydziału 25.000 akcji 23 inwestorom.

Stopa redukcji w Transzy Otwartej wyniosła 35,7 %.

 

W wyniku subskrypcji przydzielone zostały wszystkie akcje oferowane przez Spółkę tj. 445 000 Akcji Serii I.

Akcje były nabywane po cenie emisyjnej równiej 54 złote.

W ofercie publicznej złożono zapisy na 523 880 Akcji Serii I.

Łączna wartość oferty wyniosła 24,03 mln złotych.

 

Ponadto informujemy, że szczegółowe dane związane z dokonanym przydziałem zostaną przekazane w formie raportu bieżącego w terminie wynikającym z §104 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji bieżących i okresowych.