Informacja o planowanym wcześniejszym wykupie obligacji serii I/2017 – korekta (Raport 9/2020/1) 7 / 4 / 2020

Temat: Informacja o planowanym wcześniejszym wykupie obligacji serii I/2017 – korekta
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Comp” lub „Spółka”), informuje, że w nawiązaniu do
Uchwały Zarządu Spółki nr 2 z dnia 06 kwietnia 2020 r. w sprawie wcześniejszego całkowitego wykupu Obligacji
serii I/2017 (dalej: „Uchwała o wykupie”), w związku z wystąpieniem omyłki w treści w/w uchwały w dniu
dzisiejszym podjął Uchwałę nr 1 w sprawie korekty Uchwały nr 2 Zarządu Comp SA z dn. 6 kwietnia 2020 roku w
zakresie dnia ustalenia praw dla wcześniejszego całkowitego wykupu Obligacji serii I/2017 i na jej podstawie
postanowił o korekcie Dnia Ustalenia Praw wskazanego w Uchwale o wykupie, tj. Dniem Ustalenia Praw będzie
dzień 20 kwietnia 2020 r., a nie dzień 21 kwietnia 2020 r. wskazany w Uchwale o wykupie.
W związku z powyższym prawidłowa treść raportu bieżącego nr 9/2020 znajduje się poniżej:
„Zarząd spółki COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Comp”, „Spółka” lub „Emitent”), informuje, że w dniu
dzisiejszym podjął Uchwałę nr 2 w sprawie wcześniejszego całkowitego wykupu Obligacji serii I/2017 na mocy,
której podjął decyzję o wcześniejszym wykupie wszystkich 36.000 obligacji serii I/2017, kod ISIN –
PLCMP0000066, o łącznej wartości nominalnej 14.400.000 złotych, dla których prawa i obowiązki emitenta oraz
obligatariuszy zostały określone m.in. w Warunkach Emisji Obligacji serii I/2017 („Warunki Emisji”), za
pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”).
Wykup nastąpi na podstawie postanowień pkt 12 Warunków Emisji (Opcja Wcześniejszego Wykupu na Żądanie
Emitenta) oraz odpowiednich regulacji KDPW. Dniem wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta, tj. dniem
wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu wykupu, będzie dzień 28 kwietnia 2020 r., który jednocześnie stanowi Dzień
Płatności Odsetek zgodnie z Suplementem stanowiącym Załącznik nr 1 do Warunków Emisji.
Łączna kwota wykupu przypadająca na jedną Obligację wynosić będzie sumę następujących kwot: (i) wartości
nominalnej jednej Obligacji w kwocie 400,00 (czterysta) złotych za jedną Obligację; (ii) kwoty odsetek należnych od
jednej Obligacji za dany Okres Odsetkowy (definicja w rozumieniu Warunków Emisji); (iii) kwotę premii za
Wcześniejszy Wykupu na Żądanie Emitenta w wysokości 2,00 (dwóch) złotych.
Dniem Ustalenia Praw będzie dzień 20 kwietnia 2020 r.
Wcześniejszy całkowity wykup Obligacji zostanie sfinansowany w kwocie wartości nominalnej każdej Obligacji z
kredytu bankowego udzielonego przez mBank S.A. o którym mowa w raporcie bieżącym z dnia 10.06.2019 r. (nr
23/2019) oraz poprzez zapłatę przez Comp premii za Wcześniejszy Wykupu na Żądanie Emitenta oraz należnych
odsetek od każdej Obligacji.”

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close