Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji emisji połączeniowej (akcje serii N) oraz akcji serii M, a także wykluczenie akcji spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z obrotu (Raport 5/2024) 15 / 1 / 2024

Temat: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji emisji połączeniowej (akcje serii N) oraz akcji serii M, a także wykluczenie akcji spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z obrotu
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („COMP”, „Spółka”) informuje, że w dniu 15 stycznia 2024 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął następujące uchwały:
1. w związku z połączeniem Spółki ze spółką Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. („ELZAB”) uchwałę w sprawie wykluczenia z dniem 18 stycznia 2024 r. z obrotu na Głównym Rynku GPW 16.137.050 akcji zwykłych na okaziciela serii A,B,C i D ELZAB o wartości nominalnej 1,36 PLN każda akcja;
2. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 107.416 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 2,50 PLN każda akcja („Akcje serii N”). Zarząd GPW postanowił wprowadzić Akcje serii N do obrotu giełdowego na rynku podstawowym z dniem 18 stycznia 2024 r., pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w dniu 18 stycznia 2024 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLCMP0000017. Wprowadzenie Akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym było ostatnim warunkiem rejestracji Akcji serii N przez KDPW, w związku z czym, spełniły się warunki rejestracji Akcji serii N w depozycie papierów wartościowych;
3. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 8.925 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 2,50 PLN każda akcja („Akcje serii M”). Zarząd GPW postanowił wprowadzić Akcje serii M do obrotu giełdowego na rynku podstawowym z dniem 18 stycznia 2024 r., pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 18 stycznia 2024 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLCMP0000017. Wprowadzenie Akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym było ostatnim warunkiem rejestracji Akcji serii M przez KDPW, w związku z czym, spełniły się warunki rejestracji Akcji serii M w depozycie papierów wartościowych.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close