Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji emisji połączeniowej (akcje serii N) oraz akcji serii M, a także wykluczenie akcji spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z obrotu (Raport 5/2024) 15 / 1 / 2024

Temat: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji emisji połączeniowej (akcje serii N) oraz akcji serii M, a także wykluczenie akcji spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z obrotu
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („COMP”, „Spółka”) informuje, że w dniu 15 stycznia 2024 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął następujące uchwały:
1. w związku z połączeniem Spółki ze spółką Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. („ELZAB”) uchwałę w sprawie wykluczenia z dniem 18 stycznia 2024 r. z obrotu na Głównym Rynku GPW 16.137.050 akcji zwykłych na okaziciela serii A,B,C i D ELZAB o wartości nominalnej 1,36 PLN każda akcja;
2. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 107.416 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 2,50 PLN każda akcja („Akcje serii N”). Zarząd GPW postanowił wprowadzić Akcje serii N do obrotu giełdowego na rynku podstawowym z dniem 18 stycznia 2024 r., pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w dniu 18 stycznia 2024 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLCMP0000017. Wprowadzenie Akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym było ostatnim warunkiem rejestracji Akcji serii N przez KDPW, w związku z czym, spełniły się warunki rejestracji Akcji serii N w depozycie papierów wartościowych;
3. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 8.925 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 2,50 PLN każda akcja („Akcje serii M”). Zarząd GPW postanowił wprowadzić Akcje serii M do obrotu giełdowego na rynku podstawowym z dniem 18 stycznia 2024 r., pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 18 stycznia 2024 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLCMP0000017. Wprowadzenie Akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym było ostatnim warunkiem rejestracji Akcji serii M przez KDPW, w związku z czym, spełniły się warunki rejestracji Akcji serii M w depozycie papierów wartościowych.