Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zakup akcji Spółki przez osobę nadzorującą (Raport: 33/2006) 25 / 8 / 2006

Temat: Zakup akcji Spółki przez osobę nadzorującą

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd COMP SA informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał informację o zakupie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Roberta Tomaszewskiego. Zgodnie z przekazaną Spółce informacją w dniu 24 sierpnia 2006 roku została zrealizowana transakcja będąca wynikiem zawartej umowy cywilno-prawnej dotyczącej zakupu 3 000 akcji Spółki.

Przed realizacją transakcji Robert Tomaszewski posiadał 12 000 akcji COMP SA, co stanowiło w przybliżeniu 0,43% udział w kapitale oraz analogiczny udział w głosach na WZA Spółki.

W wyniku realizacji transakcji zawartej w Warszawie Robert Tomaszewski nabył 3 000 akcji Spółki, co stanowi w przybliżeniu 0,1% ogólnej liczby akcji oraz analogicznie 0,1% udział w głosach na WZA Spółki. Akcje zostały kupione po cenie jednostkowej 62 złote za jedną akcję.

Po przeprowadzeniu tej transakcji Robert Tomaszewski posiada 15 000 akcji COMP SA, co stanowi w przybliżeniu 0,54% ogólnej liczby akcji oraz analogicznie 0,54% udział w głosach na WZA Spółki.