Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Wykup obligacji (Raport: 45/2014) 28 / 11 / 2014

Temat: Wykup obligacji
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, ze w dniu dzisiejszym Spółka wykupiła 15 obligacji imiennych niezabezpieczonych o
wartości nominalnej 100.000 złotych każda, od podmiotu zależnego. Cena wykupu jednej obligacji obejmująca jej
wartość nominalną oraz odsetki wynosiła 100.830,63 złotych. Obligacje zostały wykupione w związku z upływem
terminu ich wykupu.
Zgodnie z Art. 24 ustawy z dnia 25 czerwca 1995 roku (z późniejszymi zmianami) o Obligacjach, wykupione
obligacje podlegają umorzeniu z chwila ich wykupu.