Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Podjęcie przez ZWZ Comp SA uchwały o wypłacie dywidendy (Raport 25/2022) 30 / 6 / 2022

Temat: Podjęcie przez ZWZ Comp SA uchwały o wypłacie dywidendy
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki podjęło uchwałę o wypłacie akcjonariuszom dywidendy zgodnie z wnioskiem Zarządu i rekomendacją Rady Nadzorczej, o których spółka informowała raportami bieżącymi nr 11/2022 z dn. 27 maja 2022 roku i 12/2022 z dn. 27 maja 2022 roku, tj. na poniższych warunkach:
Wysokość dywidendy: 14.345.727,00 PLN (czternaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem i 00/100);
Wartość dywidendy przypadającej na 1 akcję – 3,00 zł;
Liczba akcji objętych dywidendą – 4.781.909;
Dzień dywidendy: 31 sierpnia 2022 roku;
Termin wypłaty dywidendy: 14 września 2022 roku.