Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Terminy publikacji raportów okresowych w 2006 roku (Raport: 05/2006) 31 / 1 / 2006

Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2006 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP SA informuje, że zgodnie z Par.87 RO w roku obrotowym 2006 będzie sporządzał jedynie skonsolidowane sprawozdania finansowe. Sprawozdania zostaną przekazane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raporty roczne:

Raport jednostkowy 2005 roku – 14 kwietnia 2006 r.

Raport skonsolidowany 2005 roku – 27 czerwca 2006 r.

Jednostkowe raporty kwartalne:

IV kwartał 2005 roku – 14 lutego 2006 r.

Raporty kwartalne skonsolidowane:

IV kwartał 2005 roku – 28 luty 2006 r.

I kwartał 2006 roku – 10 maja 2006 r.

II kwartał 2006 roku – 10 sierpnia 2006 r.

III kwartał 2006 roku – 9 listopada 2006 r.

Raport skonsolidowany I półrocze 2006 roku – 29 września 2006 r.

Zarząd COMP SA informuje, że zgodnie z Par.87 RO w roku obrotowym 2006 będzie sporządzał jedynie skonsolidowane sprawozdania finansowe. Sprawozdania zostaną przekazane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raporty roczne:

Raport jednostkowy 2005 roku – 14 kwietnia 2006 r.

Raport skonsolidowany 2005 roku – 27 czerwca 2006 r.

Jednostkowe raporty kwartalne:

IV kwartał 2005 roku – 14 lutego 2006 r.

Raporty kwartalne skonsolidowane:

IV kwartał 2005 roku – 28 luty 2006 r.

I kwartał 2006 roku – 10 maja 2006 r.

II kwartał 2006 roku – 10 sierpnia 2006 r.

III kwartał 2006 roku – 9 listopada 2006 r.

Raport skonsolidowany I półrocze 2006 roku – 29 września 2006 r.