Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Założenia do strategii „COMP NEXT GENERATION” na lata 2022 do 2025 (Raport 8/2022) 12 / 5 / 2022

Temat: Założenia do strategii „COMP NEXT GENERATION” na lata 2022 do 2025.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd COMP SA wspólnie z Komitetem Strategii Rady Nadzorczej opracował założenia strategiczne, które są wytyczną dla działań w 2022 roku oraz dalszych planów Spółki i Grupy do roku 2025 włącznie. Bodźcem dla tych zamierzeń jest osiągnięcie najlepszej w historii Spółki sytuacji finansowej. Strategia „COMP 2025 Next Generation” obejmie wszystkie główne obszary działania Grupy i pozwoli na zniwelowanie uzależnienia wzrostu Grupy od cykli fiskalizacyjnych dotychczasowej działalności.

Spółka dostrzegła i wykorzystała okno możliwości związane z fazą fiskalizacji online. Pozwoliło na znaczącą redukcję poziomu zadłużenia (z 3,5x EBITDA w 2019 do 1x EBITDA w 2021) oraz wypłatę w sierpniu 2021 roku dywidendy w wysokości ok. 3 PLN, tj. DY na poziomie 5%. Ilustruje to zdolność Grupy Comp do szybkiej reakcji na zmienne warunki rynkowe i umiejętność maksymalnego wykorzystywania posiadanego potencjału. Ta umiejętność będzie kluczowa dla realizacji zamierzeń w najbliższych latach dzięki identyfikacji nowych trendów rynkowych. Fundamentem Strategii „Comp 2025 Next Generation” jest optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów oraz kompetencji w kontekście szybkich i znaczących zmian jakie obecnie następują w Polsce, Europie oraz na świecie.

Pion Retail znajduje się w optymalnej pozycji do długofalowego rozwoju, zwłaszcza w zakresie usług dodanych i sprzedaży w modelu abonamentowym. Trendem rynkowym jaki Spółka zamierza wykorzystać jest szybki rozwój sprzedaży opartej na modelu multichannel oraz omnichannel. Naszym celem na najbliższe lata jest wpasowana w ten trend transformacja kasy fiskalnej do urządzenia wielofunkcyjnego, oferującego szereg dodatkowo płatnych i niezależnie oferowanych usług (model VAS lub SAAS), w tym infrastruktury dla płatności bezgotówkowych. To zadanie może być realizowane dzięki pozycji lidera jaką mamy na polskim rynku urządzeń online. Skala naszej produkcji i obecności na rynku pozwala na uzyskanie przewagi konkurencyjnej, w sytuacji kiedy mniejsze firmy mogą silniej odczuć zaburzenie łańcuchów dostaw związane z globalnymi wydarzeniami i brak zainstalowanej wcześniej bazy urządzeń, na których można świadczyć usługi dodane. Obok rozwoju usług dodanych priorytetowym, szczególnie na 2022 rok, zadaniem jest wzmocnienie produkcji w Polsce oraz optymalizacja kosztów tej działalności.

Ze względu na konsekwencje wojny w Ukrainie, nasz potwierdzony potencjał kompetencyjny w sektorze IT – a w szczególności stanowiąca oddzielną linię biznesową spółka zależna Enigma SOI Sp. z o.o., dostarczająca rozwiązania związane z cyberbezpieczeństwem specjalnym/militarnym – ma szansę na znaczące podniesienie swojej wartości.
W przyjętych założeniach strategicznych nie przewidujemy istotnego rozwoju działalności integracyjnej poza Polską. Integracja pozostanie działaniem skoncentrowanym na polskim rynku i realizacji coraz dłuższych, stałych kontraktów i serwisów w Polsce. Zakładanym celem eksportowym IT jest natomiast wypracowanie znaczącej finansowo dla Spółki pozycji rynkowej w oparciu o posiadane już znaczące rozwiązania produktowe (SDE, narzędzia identyfikacji) .

Projekt M/platform osiągnie w tym roku kilkanaście milionów złotych obrotów na bazie zdobytej kontraktacji, co oznacza ponad 75% wzrost przychodów w stosunku do 2021 roku z tytułu prowizji od producentów za organizację promocji (M/promo+) oraz ze sprzedaży zagregowanych danych (M/analytics). Nasza skala oraz szybkość reakcji pozwalają nam na dalszy wzrost dzięki wykorzystaniu postępującego usieciowienia handlu detalicznego. Sieci handlowe one-stop-shop rozwijają się dynamicznie, poszerzając swój zakres o usługi, automatyzują sprzedaż i bardzo silnie wykorzystują narzędzia e-commerce. Jest to trend nie tylko polski. Zakres funkcjonalny M/platformy, której elementem składowym są zaawansowane aplikacje i serwisy jest dokładnie tym, czego potrzebują nowoczesne sklepy, w tym właśnie szybko rozwijające się nowoczesne sieci handlowe. Spółka sprawdzi również potencjał eksportowy, uwzględniając wyjątkowy zakres funkcjonalny systemu oraz dopracowaną technologię przetwarzania milionów transakcji dziennie w czasie rzeczywistym w modelu SAAS, przy zachowaniu bezpieczeństwa i poufności na poziomie analogicznym jak w bankach.

Spółki Grupy Comp wykształciły i posiadają zdolność oferowania produktów i rozwiązań w dziedzinach ściśle regulowanych, wymagających uzyskiwania odpowiednich certyfikatów i współpracy z administracją państwową.
Na tym polu zauważamy opisane powyżej atrakcyjne trendy w cyberbezpieczeństwie i we wprowadzaniu gospodarki bezgotówkowej.
W tę linię rozwoju może także wpisać się produkcja na bazie posiadanych zasobów technologicznych ładowarek dla samochodów elektrycznych. To ważny element oraz infrastrukturalny fundament skokowo rozwijającej się elektromobilności. Spółka do końca roku zweryfikuje jakość posiadanych przewag konkurencyjnych na tym rynku. To bardzo ambitny cel, ale wierzymy, ze w 2025 Grupa Comp może odegrać znaczącą rolę na polskim rynku i przyczyni się do szerszego procesu reindustrializacji Europy.

Powyższe założenia wyznaczają ogólny kierunek rozwoju Spółki. Zostaną do końca bieżącego kwartału uszczegółowione o cele i wskaźniki finansowe, jakie zamierzamy osiągnąć do 2025 roku.