Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Terminy publikacji przez Comp S.A. raportów okresowych w 2023 r. (Raport 1/2023) 24 / 1 / 2023

Temat: Terminy publikacji przez Comp S.A. raportów okresowych w 2023 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Comp S.A. podaje do wiadomości daty publikacji raportów okresowych spółki w 2023 roku:
Raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany za 2022 rok – 6 kwiecień 2023 roku.
Skonsolidowane raporty kwartalne i półroczne:
1 kwartał 2023 – 19 maj 2023 roku;
półrocze 2023 – 31 sierpień 2023 roku;
3 kwartał 2023 – 23 listopad 2023 roku.

Zarząd Comp S.A. informuje, że w skonsolidowanych raportach kwartalnych zostaną zamieszczone kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe, a skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz raport z przeglądu przeprowadzonego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.
Comp S.A. nie będzie przekazywać odrębnych, skonsolidowanych raportów kwartalnych za 4 kwartał 2022 roku i 2 kwartał 2023 roku.