Ład korporacyjny

Dobre praktyki

Informacje dodatkowe dotyczące DPSN 2016 (Dobre praktyki 2016) stosowanych przez spółkę Comp S.A.

Członkowie zarządu zostali powołani przez radę nadzorczą spółki bez wskazywania zakresu zadań i odpowiedzialności co do każdego z nich. Sprawy spółki prowadzone są przez członków zarządu zgodnie z ogólnymi normami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Zarząd spółki przyjął wewnętrzny podział odpowiedzialności członków zarządu za poszczególne obszary działalności spółki. Schemat wewnętrznego podziału odpowiedzialności znajduje się TUTAJ.

Spółka nie opracowała polityki różnorodności. Decyzje o wyborze składu Zarządu, Rady Nadzorczej oraz obsadzania stanowisk kluczowych menedżerów znajdują się w gestii uprawnionych organów spółki.

Spółka nie planuje transmisji obrad walnego zgromadzenia.

Spółka nie rejestruje obrad w formie audio ani wideo ze względu na brak istotnego zainteresowania ze strony akcjonariuszy oraz względy ekonomiczne.

Informacje dodatkowe dotyczące DPSN 2016 (Dobre praktyki 2016) stosowanych przez spółkę Comp S.A.

Członkowie zarządu zostali powołani przez radę nadzorczą spółki bez wskazywania zakresu zadań i odpowiedzialności co do każdego z nich. Sprawy spółki prowadzone są przez członków zarządu zgodnie z ogólnymi normami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Zarząd spółki przyjął wewnętrzny podział odpowiedzialności członków zarządu za poszczególne obszary działalności spółki. Schemat wewnętrznego podziału odpowiedzialności znajduje się TUTAJ.

Spółka nie opracowała polityki różnorodności. Decyzje o wyborze składu Zarządu, Rady Nadzorczej oraz obsadzania stanowisk kluczowych menedżerów znajdują się w gestii uprawnionych organów spółki.

Spółka nie planuje transmisji obrad walnego zgromadzenia.

Spółka nie rejestruje obrad w formie audio ani wideo ze względu na brak istotnego zainteresowania ze strony akcjonariuszy oraz względy ekonomiczne.

Informacja o stosowaniu ZDPSN

Oświadczenia roczne o stosowaniu ładu korporacyjnego

Zestawienia wybranych danych finansowych

Strategia i prognozy