Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Ład korporacyjny

Dobre praktyki

Informacje dodatkowe dotyczące DPSN 2021 (Dobre praktyki 2021) stosowanych przez spółkę Comp S.A.

W dokumentach spółki na stronie internetowej nie znajdują się objaśnienia, w jaki sposób w procesach decyzyjnych uwzględniane są kwestie związane ze zmianą klimatu.

Na dzień sporządzenia niniejszej Informacji na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 spółka nie posiada polityki różnorodności. Do dnia 1 lipca 2021 roku spółka nie była zobowiązana do zapewnienia zróżnicowania organów spółki pod względem płci na poziomie nie niższym niż 30%. Wybór organów w składzie na dzień 1 lipca 2021 roku dokonany był w roku 2018 – Zarząd, i 2020 – Rada Nadzorcza. Organy spółki dokonując wyboru członków zarządu i rady nadzorczej kierowały się interesem spółki uwzględniając kierunki wykształcenia i doświadczenie zawodowe kandydatów na członków organów spółki.

Na dzień sporządzenia niniejszej Informacji na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 spółka nie posiada polityki różnorodności. Do dnia 1 lipca 2021 roku spółka nie była zobowiązana do zapewnienia zróżnicowania organów spółki pod względem płci na poziomie nie niższym niż 30%.Wybór organów w składzie na dzień 1 lipca 2021 roku dokonany był w roku 2018 – Zarząd, i 2020 – Rada Nadzorcza. Organy spółki dokonując wyboru członków zarządu i rady nadzorczej kierowały się interesem spółki uwzględniając kierunki wykształcenia i doświadczenie zawodowe kandydatów na członków organów spółki.

Na dzień sporządzenia niniejszej Informacji na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 spółka nie posiada polityki różnorodności. Do dnia 1 lipca 2021 roku spółka nie była zobowiązana do zapewnienia zróżnicowania organów spółki pod względem płci na poziomie nie niższym niż 30%. Wybór organów w składzie na dzień 1 lipca 2021 roku dokonany był w roku 2018 – Zarząd, i 2020 – Rada Nadzorcza. Organy spółki dokonując wyboru członków zarządu i rady nadzorczej kierowały się interesem spółki uwzględniając kierunki wykształcenia i doświadczenie zawodowe kandydatów na członków organów spółki.

Informacje dodatkowe dotyczące DPSN 2021 (Dobre praktyki 2021) stosowanych przez spółkę Comp S.A.

W dokumentach spółki na stronie internetowej nie znajdują się objaśnienia, w jaki sposób w procesach decyzyjnych uwzględniane są kwestie związane ze zmianą klimatu.

Na dzień sporządzenia niniejszej Informacji na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 spółka nie posiada polityki różnorodności. Do dnia 1 lipca 2021 roku spółka nie była zobowiązana do zapewnienia zróżnicowania organów spółki pod względem płci na poziomie nie niższym niż 30%. Wybór organów w składzie na dzień 1 lipca 2021 roku dokonany był w roku 2018 – Zarząd, i 2020 – Rada Nadzorcza. Organy spółki dokonując wyboru członków zarządu i rady nadzorczej kierowały się interesem spółki uwzględniając kierunki wykształcenia i doświadczenie zawodowe kandydatów na członków organów spółki.

Na dzień sporządzenia niniejszej Informacji na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 spółka nie posiada polityki różnorodności. Do dnia 1 lipca 2021 roku spółka nie była zobowiązana do zapewnienia zróżnicowania organów spółki pod względem płci na poziomie nie niższym niż 30%.Wybór organów w składzie na dzień 1 lipca 2021 roku dokonany był w roku 2018 – Zarząd, i 2020 – Rada Nadzorcza. Organy spółki dokonując wyboru członków zarządu i rady nadzorczej kierowały się interesem spółki uwzględniając kierunki wykształcenia i doświadczenie zawodowe kandydatów na członków organów spółki.

Na dzień sporządzenia niniejszej Informacji na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 spółka nie posiada polityki różnorodności. Do dnia 1 lipca 2021 roku spółka nie była zobowiązana do zapewnienia zróżnicowania organów spółki pod względem płci na poziomie nie niższym niż 30%. Wybór organów w składzie na dzień 1 lipca 2021 roku dokonany był w roku 2018 – Zarząd, i 2020 – Rada Nadzorcza. Organy spółki dokonując wyboru członków zarządu i rady nadzorczej kierowały się interesem spółki uwzględniając kierunki wykształcenia i doświadczenie zawodowe kandydatów na członków organów spółki.

Informacja o stosowaniu DPSN 2021

Informacja o stosowaniu DPSN 2016

Oświadczenia roczne o stosowaniu ładu korporacyjnego

Zestawienia wybranych danych finansowych

Raporty bieżące o stosowaniu zasad