Uchwała Zarządu (Raport: 23/2014) 27 / 6 / 2014

Temat: Uchwała Zarządu w przedmiocie skupu akcji własnych Spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Mając na uwadze rekomendację Rady Nadzorczej Comp Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) zawartą w uchwale
10/05/2014 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 maja 2014 r., opublikowanej Raportem Bieżącym nr 15/2014,
Zarząd Spółki w dniu dzisiejszym podjął uchwałę, iż – w przypadku podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
zwołane na dzień 30 czerwca 2014 r. uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi COMP S.A. do
nabycia do dnia 31 grudnia 2017 roku do 1.183.637 akcji własnych Spółki w brzmieniu proponowanym przez
Zarząd i podanym do publicznej wiadomości Raportem Bieżącym nr 15/2014 – przeprowadzenie nabycia akcji
odbywać się będzie w pierwszej kolejności w drodze powszechnego skupu akcji, zaś cena za jedną akcję po
jakiej Zarząd nabywać będzie akcje w okresie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne
Zgromadzenie wynosić będzie 67,00 złotych za jedną akcję.
Przedmiotowa uchwała Zarządu wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem począwszy od dnia powzięcia
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi COMP S.A. do
nabycia do dnia 31 grudnia 2017 roku do 1.183.637 akcji własnych Spółki w brzmieniu proponowanym przez
Zarząd.
Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż deklaruje zamiar nabycia 149.000 akcji własnych w okresie 3
miesięcy od dnia podjęcia uchwały prze Zwyczajne Walne Zgromadzenie, o czym Zarząd informował raportem
bieżącym nr 11/2014.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close