Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Sprzedaż akcji przez osobę zarządzającą (Raport: 18/2008) 12 / 6 / 2008

Temat: Sprzedaż akcji przez osobę zarządzającą

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Comp Safe Support SA informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał informację o sprzedaży akcji Comp Safe Support SA przez Prezesa Zarządu Spółki zależnej Pacomp Sp. zo.o. Pana Jana Świtulskiego. Zgodnie z przekazaną Spółce informacją w dniach 20.05.2008 – 03.06.2008 roku zostały zrealizowane przez Jana Świtulskiego transakcje sprzedaży 1 000 akcji Spółki.

Przed realizacją transakcji Jan Świtulski posiadał 3 000 akcji Comp Safe Support S.A. co stanowiło w przybliżeniu 0,063% udziału w kapitale oraz analogiczny udział w glosach na WZA Spółki.

W wyniku realizacji zleceń sprzedaży zrealizowanych w Warszawie Jan Świtulski sprzedał 1 000 akcji Spółki co stanowi w przybliżeniu 0,021 % ogólnej liczby akcji oraz analogicznie 0,021% udział w glosach na WZA Spółki. Akcje zostały sprzedane w cenie jednostkowej 65 złotych za jedna akcję.

Po przeprowadzeniu tych transakcji Jan Świtulski posiada 2 000 akcji Comp Safe Support S.A. co stanowi 0,042% ogólnej liczby akcji oraz analogicznie 0,042% udział w glosach na WZA Spółki.