Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Informacja o naruszeniu warunków emisji obligacji serii I/2014 i I/2015 (Raport 21/2016) 31 / 8 / 2016

Temat: Informacja o naruszeniu warunków emisji obligacji serii I/2014 i I/2015
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Comp S.A. niniejszym informuje, że w dniu 23 sierpnia 2016 r. Zarząd wszedł w posiadanie informacji, iż
wystąpił przypadek naruszenia warunków emisji wyemitowanych przez spółkę Comp S.A. obligacji serii I/2014 i
I/2015, o którym mowa w pkt. 8.1 (h) (A) przedmiotowych warunków emisji.
Jednocześnie Zarząd spółki informuje, iż „Wskaźnik Zadłużenia Finansowego Netto do EBITDA” dla
wyemitowanych przez spółkę Comp S.A. obligacji serii I/2014 i I/2015 wyniósł 3,75%, Wobec dopuszczalnej
wartości 3,5%. Szczegóły dotyczące tego naruszenia zostały opisane w sprawozdaniu Comp S.A. za pierwsze
półrocze 2016 r., opublikowanym raportem bieżącym nr 20/2016 z dn. 31 sierpnia 2016 roku.
Zarząd Comp S.A. informuje, iż na stronach internetowych pod adresem
https://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/obligacje znajduje się Poświadczenie Zgodności
Wskaźników Finansowych, o których mowa w warunkach emisji.