Zbycie akcji Spółki przez jednostkę zależną (Raport: 21/2013) 18 / 6 / 2013

Temat: Zbycie akcji Spółki przez jednostkę zależną
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) zawiadamia, iż spółka zależna Comp Centrum Innowacji sp. z
o.o. zbyła – na podstawie umowy cywilnoprawnej, w celu rozliczenia transakcji nabycia od Trans Tech S.A. z
siedzibą w Warszawie zorganizowanej części przedsiębiorstwa tej spółki – 34.485 akcji Spółki, po średniej cenie
74,63 zł za jedną akcję. Przedmiotowe akcje, o łącznej wartości nominalnej 86.212,50 zł, stanowią 0,6% kapitału
zakładowego i dają 34.485 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po transakcji Spółka wraz z jednostkami
zależnymi posiada 679.639 akcji, które stanowią 11,48% kapitału zakładowego i dają 679.639 głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki. Z akcji własnych posiadanych przez Spółkę i jednostki zależne nie jest wykonywane prawo
głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close