Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zmniejszenie udziału w głosach na WZA spółki przez Pekao OFE w związku z podwyższeniem kapitału Spółki (Raport: 34/2011) 6 / 12 / 2011

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał wiadomość od Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie informującą o tym, że Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. w wyniku zarejestrowania podwyższenia kapitału Spółki zmniejszył udział w głosach na WZA Spółki poniżej 5%.

Zgodnie z przekazaną informacją, liczba akcji posiadanych przez zmianą udziału wynosiła 239 135 akcji, co stanowiło 5,04% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do 239 135 głosów na WZA Spółki, co stanowiło 5,04% udział w głosach na WZA Spółki.

W związku z zarejestrowaniem podwyższenia kapitału przez Comp S.A., o czym Spółka informowała raportem bieżącym 31/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku, zgodnie z przekazaną Spółce informacją, Pekao OFE na dzień 5 grudnia 2011 roku posiada 239 135 akcji Spółki, co stanowi 4,04% udział w kapitale zakładowym Spółki. Akcje te uprawniają do 239 135 głosów na WZA Spółki, co stanowi 4,04% udział w ogólnej liczbie głosów na WZA.