Lista raportów bieżących i okresowych Spółki w 2008 roku (Raport: 3/2009) 30 / 1 / 2009

Temat: Lista raportów bieżących i okresowych spółki w 2008 roku

Podstawa prawna: Art. 65. ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Zarząd Comp Safe Support SA zgodnie z postanowieniami Art. 65 ust. 1 Ustawy O Ofercie przekazuje do wiadomości listę informacji bieżących i okresowych przekazanych przez Spółkę do wiadomości w 2008 roku. Wszystkie informacje dostępne są na stronach intrernetowych Spółki pod adresem www.comp-css.pl.

Lista informacji przekazanych w 2008 roku:

02.01.2008: 1/2008 – Informacja z AIG PTE SA o stanie posiadania akcji Spółki przez AIG Otwarty Fundusz Emerytalny;

03.01.2008: 2/2008 – Informacja z PTE PZU SA o stanie posiadania akcji Spółki przez Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień;

10.01.2008: 3/2008 – Podsumowanie przebiegu Emisji Akcji Serii J i K Spółki;

23.01.2008: 4/2008 – Lista Informacji przekazanych przez Spółkę COMP Safe Support SA (dawniej COMP SA) oraz CSS SA do wiadomości w 2007 roku;

23.01.2008: 5/2008 – Informacja z PZU Asset Management o stanie posiadania akcji Spółki w portfelach; inwestycyjnych Klientów PZU Asset Management;

24.01.2008: 6/2008 – Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału spółki zależnej BiG VENT SA;

24.01.2008: 7/2008 – Terminy przekazywania raportów okresowych COMP Safe Support SA w 2008 roku;

01.02.2008: 8/2008 – Zasady ładu korporacyjnego 2008;

26.02.2008: 9/2008 – Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych Comp Safe Support SA w 2008 roku;

29.02.2008: 68/2007 – Sprzedaż spółki ZEUS Sp. z o.o. – korekta raportu;

01.03.2008: 10/2008 – Rozszerzony Skonsolidowany Raport kwartalny za 4 kwartał roku 2007;

23.04.2008: 11/2008 – Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych Comp Safe Support SA w 2008 roku;

12.05.2008: 12/2008 – Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych Comp Safe Support SA w 2008 roku;

15.05.2008: 13/2008 – Rozszerzony Skonsolidowany Raport kwartalny za 1 kwartał roku 2008;

19.05.2008: 14/2008 – Roczny raport jednostkowy za rok 2007;

19.05.2008: 15/2008 – Roczny raport skonsolidowany za rokm 2007;

05.06.2008: 16/2008 – WZA Spółki 30 czerwca 2008 roku;

05.06.2008: 17/2008 – Wybór członków Zarządu Spółki;

06.06.2008: 13/2008-1 – Skorygowany Rozszerzony Skonsolidowany Raport kwartalny za 1 kwartał roku 2008;

12.06.2008: 18/2008 – Sprzedaż akcji przez osobę zarządzająca;

13.06.2008: 19/2008 – Treści uchwał na WZA Spółki 30 czerwca 2008 ;

01.07.2008: 20/2008 – Uchwały podjęte na WZA spółki w dniu 30 czerwca 2008 roku;

01.07.2008: 21/2008 – Lista akcjonariuszy na WZA Spółki w dniu 30 czerwca 2008 roku posiadających więcej niz 5% głosów na tym WZA;

01.07.2008: 22/2008 – Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki;

13.08.2008: 23/2008 – Rozszerzony Skonsolidowany Raport kwartalny za 2 kwartał roku 2008;

04.09.2008: 24/2008 – Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych;

05.09.2008: 25/2008 – Zarejestrowanie w KRS zmian w statucie Spółki uchwalonych przez WZA z dnia 30 czerwca 2008 roku;

29.09.2008: 26/2008 – Rozszerzony Skonsolidowany Raport Półroczny za 1 półrocze 2008 roku;

22.10.2008: 23/2008-1 – Skorygowany Rozszerzony Skonsolidowany Raport kwartalny za 2 kwartał roku 2008;

29.10.2008: 24/2008 – Zmiany w składzie Zarządu Spółki – błędna numeraja raportu – prawidłowa numeracja ciągła 27/2008;

29.10.2008: 28/2008 – Informacja o wyborze oferty Spółki w przetargu na usługi utworzenia, wdrożenia i eksploatacji Systemu Dozoru Elektronicznego;

13.11.2008: 29/2008 – Rozszerzony Skonsolidowany Raport kwartalny za 3 kwartał roku 2008;

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close