Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Lista raportów bieżących i okresowych Spółki w 2008 roku (Raport: 3/2009) 30 / 1 / 2009

Temat: Lista raportów bieżących i okresowych spółki w 2008 roku

Podstawa prawna: Art. 65. ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Zarząd Comp Safe Support SA zgodnie z postanowieniami Art. 65 ust. 1 Ustawy O Ofercie przekazuje do wiadomości listę informacji bieżących i okresowych przekazanych przez Spółkę do wiadomości w 2008 roku. Wszystkie informacje dostępne są na stronach intrernetowych Spółki pod adresem www.comp-css.pl.

Lista informacji przekazanych w 2008 roku:

02.01.2008: 1/2008 – Informacja z AIG PTE SA o stanie posiadania akcji Spółki przez AIG Otwarty Fundusz Emerytalny;

03.01.2008: 2/2008 – Informacja z PTE PZU SA o stanie posiadania akcji Spółki przez Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień;

10.01.2008: 3/2008 – Podsumowanie przebiegu Emisji Akcji Serii J i K Spółki;

23.01.2008: 4/2008 – Lista Informacji przekazanych przez Spółkę COMP Safe Support SA (dawniej COMP SA) oraz CSS SA do wiadomości w 2007 roku;

23.01.2008: 5/2008 – Informacja z PZU Asset Management o stanie posiadania akcji Spółki w portfelach; inwestycyjnych Klientów PZU Asset Management;

24.01.2008: 6/2008 – Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału spółki zależnej BiG VENT SA;

24.01.2008: 7/2008 – Terminy przekazywania raportów okresowych COMP Safe Support SA w 2008 roku;

01.02.2008: 8/2008 – Zasady ładu korporacyjnego 2008;

26.02.2008: 9/2008 – Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych Comp Safe Support SA w 2008 roku;

29.02.2008: 68/2007 – Sprzedaż spółki ZEUS Sp. z o.o. – korekta raportu;

01.03.2008: 10/2008 – Rozszerzony Skonsolidowany Raport kwartalny za 4 kwartał roku 2007;

23.04.2008: 11/2008 – Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych Comp Safe Support SA w 2008 roku;

12.05.2008: 12/2008 – Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych Comp Safe Support SA w 2008 roku;

15.05.2008: 13/2008 – Rozszerzony Skonsolidowany Raport kwartalny za 1 kwartał roku 2008;

19.05.2008: 14/2008 – Roczny raport jednostkowy za rok 2007;

19.05.2008: 15/2008 – Roczny raport skonsolidowany za rokm 2007;

05.06.2008: 16/2008 – WZA Spółki 30 czerwca 2008 roku;

05.06.2008: 17/2008 – Wybór członków Zarządu Spółki;

06.06.2008: 13/2008-1 – Skorygowany Rozszerzony Skonsolidowany Raport kwartalny za 1 kwartał roku 2008;

12.06.2008: 18/2008 – Sprzedaż akcji przez osobę zarządzająca;

13.06.2008: 19/2008 – Treści uchwał na WZA Spółki 30 czerwca 2008 ;

01.07.2008: 20/2008 – Uchwały podjęte na WZA spółki w dniu 30 czerwca 2008 roku;

01.07.2008: 21/2008 – Lista akcjonariuszy na WZA Spółki w dniu 30 czerwca 2008 roku posiadających więcej niz 5% głosów na tym WZA;

01.07.2008: 22/2008 – Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki;

13.08.2008: 23/2008 – Rozszerzony Skonsolidowany Raport kwartalny za 2 kwartał roku 2008;

04.09.2008: 24/2008 – Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych;

05.09.2008: 25/2008 – Zarejestrowanie w KRS zmian w statucie Spółki uchwalonych przez WZA z dnia 30 czerwca 2008 roku;

29.09.2008: 26/2008 – Rozszerzony Skonsolidowany Raport Półroczny za 1 półrocze 2008 roku;

22.10.2008: 23/2008-1 – Skorygowany Rozszerzony Skonsolidowany Raport kwartalny za 2 kwartał roku 2008;

29.10.2008: 24/2008 – Zmiany w składzie Zarządu Spółki – błędna numeraja raportu – prawidłowa numeracja ciągła 27/2008;

29.10.2008: 28/2008 – Informacja o wyborze oferty Spółki w przetargu na usługi utworzenia, wdrożenia i eksploatacji Systemu Dozoru Elektronicznego;

13.11.2008: 29/2008 – Rozszerzony Skonsolidowany Raport kwartalny za 3 kwartał roku 2008;