Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Powołanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki (Raport: 69/2009) 3 / 12 / 2009

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu wczorajszym Rada Nadzorcza Spółki w związku z wejściem w życie przepisów Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym utworzyła Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki oraz wybrała jego skład osobowy.

W skład Komitetu Audytu wchodzą członkowie Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Komitetu Audytu – Włodzimierz Hausner,

Członek Komitetu Audytu – Marcin Wierzbicki,

Członek Komitetu Audytu – Tomasz Bogutyn.