Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej spółki (Raport 16/2022) 9 / 6 / 2022

Temat: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od CE Management Group sp. z o. o. – akcjonariusza spółki, informację następującej treści:

„Działając w imieniu i na rzecz spółki CE Management Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000642431 (,,Akcjonariusz”), jako Prezes Zarządu uprawniony do samodzielnej reprezentacji Akcjonariusza, posiadającego 302.719 akcji spółki Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w związku ze zwołanym na dzień 30 czerwca 2022 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, którego porządek obrad zawiera punkt dotyczący ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, niniejszym proponuję określenie liczby członków Rady Nadzorczej na 6 (sześć) osób i jednocześnie zgłaszam kandydaturę Pana Grzegorza Należytego (PESEL: 78060314058) na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki następnej kadencji.
Pan Grzegorz Należyty pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki od 30 czerwca 2016 roku. W ocenie Akcjonariusza, dotychczasowa kariera zawodowa Pana Grzegorza Należytego, jego profesjonalizm i znajomość branży, w której działa Spółka pozwalają stwierdzić, że jest to kandydat mogący w dalszym ciągu przysparzać wiele wartości Spółce, dając rękojmię należytego wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Ponadto, zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pan Grzegorz Należyty spełnia przesłanki stawiane przed niezależnymi członkami Rady Nadzorczej, a co więcej, nie istnieją przeszkody dla sprawowania przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
W załączeniu przekazuję życiorys zawodowy Pana Grzegorza Należytego oraz jego zgodę na kandydowanie.”

W załączniku do niniejszego raportu przedstawiony został życiorys kandydata przesłany do Comp S.A.