Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawarcie umowy o refinansowanie wykupu obligacji (Raport 10/2020) 17 / 4 / 2020

Temat: Zawarcie umowy o refinansowanie wykupu obligacji
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła umowę kredytową na kredyt do kwoty 49,4 mln zł, z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2021 roku. O promesie zawarcia przedmiotowej umowy wystawionej przez mBank S.A. jako bank refinansujący wykup obligacji Spółki przypadających w okresie 2019 oraz 2020 r., Spółka informowała raportem bieżącym nr 23/2019 w dniu 10 czerwca 2019 roku.
Warunki zawartej umowy są zgodne z warunkami określonymi w promesie.