Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 8 grudnia 2023 roku – korekta raportu 42/2023 (Raport 42/2023_1) 11 / 12 / 2023

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 8 grudnia 2023 roku – korekta raportu 42/2023
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd spółki COMP S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym dokonuje korekty treści raportu nr 42/2023 z dnia 8 grudnia 2023 roku z uwagi na błędne wskazanie wartości w ogólnej liczbie głosów poszczególnych akcjonariuszy. W treści w/w raportu błędnie wskazano ogólną liczbę głosów Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny na 9,12% ogólnej liczby głosów, CE Management Group sp. z o.o. na 5,06% ogólnej liczby głosów GENERALI OFE na 18,22% ogólnej liczby głosów, podczas gdy prawidłowy udział w ogólnej liczbie głosów poszczególnych akcjonariuszy to odpowiednio 9,62%, 5,32% i 19,12%. Pozostałe informacje pozostają bez zmian.

Poniżej pełna treść skorygowanego raportu bieżącego:

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 8 grudnia 2023 roku odbyło się NWZ Spółki, na którym poniżej wymienieni akcjonariusze posiadali co najmniej 5% głosów:

Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 514.000 głosów, co stanowiło 27,70% głosów na NWZ oraz stanowi 9,62% ogólnej liczby głosów;
CE Management Group sp. z o.o. – 284.166 głosów, co stanowiło 15,31% głosów na NWZ oraz stanowi 5,32% ogólnej liczby głosów;
GENERALI OFE – 1.021.971 głosów, co stanowiło 55,07% głosów na NWZ oraz stanowi 19,12% ogólnej liczby głosów.