Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Podjęcie przez KDPW Uchwały w sprawie warunkowego przyjęcia akcji serii L do KDPW oraz wyznaczeniu Dnia Referencyjnego (Raport: 35/2011) 6 / 12 / 2011

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o podjęciu przez KDPW w dniu wczorajszym uchwały numer 1089/11 w sprawie:

przyjęcia do KDPW 1 170 289 (jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki oraz nadania im kodu PLCMP0000017, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje spółki oznaczone kodem PLCMP0000017. Zarejestrowanie akcji serii L w KDPW nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez Spółkę w KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak, niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.

Zarząd KDPW ustalił również Dzień Referencyjny dla celów dokonania przydziału akcji serii L Spółki poprzez zamianę akcji spółki Novitus S.A. na akcje serii L Spółki zgodnie z Parytetem Wymiany w stosunku 1:0,42233235 w związku z połączeniem spółek dokonanym w trybie Art. 492 Par. 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych poprzez przejęcie Novitus S.A. przez Comp S.A. na 5 grudnia 2011 roku.