Podjęcie przez KDPW Uchwały w sprawie warunkowego przyjęcia akcji serii L do KDPW oraz wyznaczeniu Dnia Referencyjnego (Raport: 35/2011) 6 / 12 / 2011

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o podjęciu przez KDPW w dniu wczorajszym uchwały numer 1089/11 w sprawie:

przyjęcia do KDPW 1 170 289 (jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki oraz nadania im kodu PLCMP0000017, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje spółki oznaczone kodem PLCMP0000017. Zarejestrowanie akcji serii L w KDPW nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez Spółkę w KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak, niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.

Zarząd KDPW ustalił również Dzień Referencyjny dla celów dokonania przydziału akcji serii L Spółki poprzez zamianę akcji spółki Novitus S.A. na akcje serii L Spółki zgodnie z Parytetem Wymiany w stosunku 1:0,42233235 w związku z połączeniem spółek dokonanym w trybie Art. 492 Par. 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych poprzez przejęcie Novitus S.A. przez Comp S.A. na 5 grudnia 2011 roku.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close