Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych (Raport: 31/2010) 12 / 7 / 2010

Zarzad Comp S.A. informuje, że otrzymał informację o wyborze przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu dziejszym podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznego oraz badania rocznego sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku Spółki i Grupy Comp. Rada Nadzorcza postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi wybrała do wykonania tych czynności firmę Deloitte Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 19, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 73 w Krajowej Izbiey Biegłych Rewidentów.

Spółka nie korzystała wcześniej z usług wybranej firmy w podobnym zakresie. Umowa o świadczenie usług przez biegłego rewidenta zostanie zawarta na okres 1 roku.