Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Powołanie Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, Komitetu Strategii Rady Nadzorczej Spółki oraz Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki (Raport 27/2023) 24 / 8 / 2023

Temat: Powołanie Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, Komitetu Strategii Rady Nadzorczej Spółki oraz Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 24 sierpnia 2023 roku Rada Nadzorcza spółki w związku z rezygnacją w dniu 30 czerwca 2023 roku Pana Jerzego Bartosiewicza z funkcji członka Rady Nadzorczej spółki i powołaniem nowego członka Rady Nadzorczej na dotychczasową kadencję, na posiedzeniu powołała:
1. Pana Piotra Nowjalisa do pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej i powierzyła mu funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej;
2. Pana Krystiana Brymorę do pełnienia funkcji członka Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej.
Ponadto w związku z rezygnacją w dniu 24 sierpnia 2023 roku Pana Piotra Nowjalisa z funkcji członka Komitetu Strategii Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza powołała Pana Szczepana Strublewskiego do pełnienia funkcji członka Komitetu Strategii Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym na dzień 24 sierpnia 2023 roku składy komitetów są następujące:

Komitet Audytu Rady Nadzorczej Comp SA:
Pan Piotr Nowjalis, Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki;
Pan Grzegorz Należyty;
Pan Ryszard Trepczyński.

Komitet Strategii Rady Nadzorczej Comp SA:
Pan Grzegorz Należyty, Przewodniczący Komitetu Strategii Rady Nadzorczej Spółki;
Pan Julian Kutrzeba;
Pan Szczepan Strublewski.

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Comp SA:
Pan Piotr Nowjalis, Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki;
Pan Krystian Brymora;
Pan Grzegorz Należyty.