Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę wchodzącą w skład Rady Nadzorczej Emitenta (Raport: 42/2014) 2 / 10 / 2014

Temat: Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę wchodzącą w skład Rady Nadzorczej Emitenta
Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Comp Spółka Akcyjna (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie w trybie
art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od członka Rady Nadzorczej Emitenta, w którym informuje
on o fakcie sprzedaży na rynku regulowanym, w dniu 1 października 2014 r. w Warszawie, posiadanych przez
niego akcji Emitenta. Przedmiotem transakcji była sprzedaż 930 (dziewięćset trzydzieści) sztuk akcji zwykłych na
okaziciela emitowanych przez Comp S.A. oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. kodem ISIN PLCMP0000017, po średniej cenie jednostkowej 64 zł (sześćdziesiąt cztery złote) za
akcję.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close