Sprzedaż udziałów w spółce zależnej Radcomp SA (Raport: 54/2006) 30 / 12 / 2006

Temat: Sprzedaż udziałów w Spółce zależnej Radcomp SA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP SA informuje, że w dniu dzisiejszym została podpisana umowa dotycząca zbycia udziałów w spółce zależnej Radcomp SA z siedzibą we Wrocławiu. Zgodnie z treścią umowy, COMP SA sprzedaje, a ABG Ster-Projekt SA kupuje 567 000 akcji spółki Radcomp SA (w tym 7 000 akcji serii A, 250 000 akcji serii C, 100 000 akcji serii D oraz 210 000 akcji serii E) uprawniających do 1 034 000 głosów na WZA, co daje 78,51% udział w głosach i 66,94% udział w kapitale zakładowym. Strony ustaliły cenę jednostkową 9,61 złotych (dziewięć złotych i 61/100) za jedną akcję, co daje sumarycznie 5 448 870 złotych. Przeniesienie praw własności akcji będących przedmiotem transakcji następuje z dniem dzisiejszym. Uzgodniona suma zostanie zapłacona przez ABG Ster-Projekt S.A. w dwóch częściach do dnia 30 czerwca 2007 r.

Według wiedzy Zarządu COMP SA, COMP SA, ani osoby zarządzające bądź nadzorujące COMP SA nie są w żaden sposób powiązane (w rozumieniu definicji z Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych) z ABG Ster-Projekt SA ani osobami zarządzającymi lub nadzorującymi ABG Ster-Projekt SA.

ABG Ster-Projekt SA jest spółką zależną od Prokom Software SA. Prokom Software SA posiada 20,11% udział w głosach i kapitale zakładowym COMP SA.

Sprzedawane aktywa wyczerpują definicję aktywów finansowych o znacznej wartości zgodnie z Par. 2.5 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podstawa prawna przekazania wiadomości – Par. 5.1.1 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close