Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Uchwały podjęte przez zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii I/2015 i I/2017 (Raport 44/2018) 6 / 12 / 2018

Temat: Uchwały podjęte przez zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii I/2015 i I/2017
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Comp” lub „Spółka”), niniejszym dokonuje korekty
raportu nr 44/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku w zakresie załącznika do wskazanego raportu „protokół
zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii I/2015” z uwagi na oczywistą omyłkę pisarską w nim zawartą. W
przedmiotowym protokole błędnie wskazano procentowy udział obligatariuszy, którzy stawili się na powyższym
zgromadzeniu i oddali głosy przy podejmowaniu uchwał, w łącznej liczbie niewykupionych obligacji tej serii –
zamiast 90%, powinno być 65%. Pozostałe informacje oraz załącznik do raportu nr 44/2018 pozostają bez zmian.
Załącznikami do niniejszego raportu są skany protokołów zgromadzeń obligatariuszy w brzmieniu po
sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej określonej powyżej.