Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Emisja obligacji (Raport: 32/2013) 3 / 10 / 2013

Temat: Emisja obligacji
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka wyemitowała oraz zbyła 10 obligacji imiennych
niezabezpieczonych o wartości nominalnej 100.000 złotych każda i o cenie emisyjnej równej wartości nominalnej.
Podstawa prawna wyemitowania obligacji jest Art. 9 punkt 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1995 roku (z późniejszymi
zmianami) o Obligacjach.
Środki pozyskane z emisji obligacji będą wykorzystane do finansowania działalności operacyjnej Spółki.