Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zmniejszenie udziału w głosach na WZA spółki przez Amplico OFE w związku z podwyższeniem kapitału Spółki (Raport: 36/2011) 7 / 12 / 2011

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał wiadomość od Amplico PTE S.A. z siedzibą w Warszawie informującą o tym, że Amplico OFE zarządzany przez Amplico PTE S.A. w wyniku zarejestrowania podwyższenia kapitału Spółki zmniejszył udział w głosach na WZA Spółki poniżej 15%.

Zgodnie z przekazaną informacją, liczba akcji posiadanych przez zmianą udziału wynosiła 787 898 akcji, co stanowiło 16,59% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do 787 898 głosów na WZA Spółki, co stanowiło 16,59% udział w głosach na WZA Spółki.

W związku z zarejestrowaniem podwyższenia kapitału przez Comp S.A., o czym Spółka informowała raportem bieżącym 31/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku, zgodnie z przekazaną Spółce informacją, Amplico OFE na dzień 6 grudnia 2011 roku posiada 787 898 akcji Spółki, co stanowi 13,31% udział w kapitale zakładowym Spółki. Akcje te uprawniają do 787 898 głosów na WZA Spółki, co stanowi 13,31% udział w ogólnej liczbie głosów na WZA.

Zgodnie z przekazaną informacją, inwestycja w akcje Spółki stanowi lokatę o charakterze portfelowym. W perspektywie 12 miesięcy Amplico OFE dopuszcza możliwość zwiększenia ilości posiadanych akcji w zależności od kształtowania się sytuacji rynkowej i funkcjonowania Spółki. Celem nabycia akcji Spółki jest lokowanie aktywów w ramach działaności inwestycyjnej Amplico OFE z zamiarem osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności lokat. Amplico OFE nie wyklucza także zbycia akcji Spółki w przypadku odpowiedniego wzrostu ich wartości, bądź zman w kształtowaniu się sytuacji rynkowej lub funkcjonowania Spółki.