Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych (Raport: 30/2009) 5 / 6 / 2009

Temat: Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp Safe Support S.A. informuje, że w dniu 4 czerwca 2009 roku otrzymał informację o wyborze przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 3 czerwca 2009 roku podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznego oraz badania rocznego sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku Spółki i Grupy Comp Safe Support S.A.

Rada Nadzorcza postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi wybrała do wykonania tych badań firmę BDO Numerica International Auditors & Consultants Sp. z. o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 12 posiadającą uprawnienia do wykonania czynności badania i przeglądu sprawozdań finansowych i wpisaną do rejestru KiBR pod numerem ewidencyjnym 3355.

Spółka korzystała wcześniej z usług wybranej firmy w podobnym zakresie, stosując zasadę dokonywania okresowych zmian biegłych rewidentów prowadzących badania i przeglądy sprawozdań finansowych.