Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Terminy publikacji przez Comp S.A. raportów okresowych w 2017 r. (Raport 1/2017) 31 / 1 / 2017

Temat: Terminy publikacji przez Comp S.A. raportów okresowych w 2017 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. podaje do wiadomości daty publikacji raportów okresowych Spółki w 2017 roku:
Raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany za 2016 rok – 31 marca 2017 roku.
Skonsolidowane raporty kwartalne i półroczne:
1 kwartał 2017 – 22 maja 2017 roku,
półrocze 2017 – 31 sierpnia 2017 roku,
3 kwartał 2017 – 22 listopada 2017 roku.
Zarząd Comp S.A. informuje, że w skonsolidowanych raportach kwartalnych zostaną zamieszczone kwartalne
skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe, a skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne
skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz raport z przeglądu przeprowadzonego przez podmiot
uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Comp S.A. nie będzie przekazywać odrębnych,
skonsolidowanych raportów kwartalnych za 4 kwartał 2016 roku i 2 kwartał 2017 roku.