Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Informacja z AIG PTE SA o stanie posiadania akcji Spółki przez Otwarty Fundusz Emerytalny AIG (Raport: 1/2009) 5 / 1 / 2009

Temat: Informacja z AIG PTE SA o stanie posiadania akcji Spółki przez Otwarty Fundusz Emerytalny AIG

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znaczącego pakietu akcji

Zarząd Comp Safe Support SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki przez Otwarty Fundusz Emerytalny AIG zarządzany przez AIG PTE SA. Przekroczenie progu nastąpiło w wyniku nabycia akcji Spółki z zapisem na rachunkach papierów wartościowych w dniu 31 grudnia 2008 roku. Bezpośrednio przez nabyciem akcji, OFE AIG posiadał 472 520 akcji Spółki, co stranowiło 9,95% kapitału zakładowego Spółki i analogiczny udział w głosach na WZA. W wyniku nabycia akcji Spółki, Otwarty Fundusz Emerytalny AIG posiada 482 598 akcji Spółki, co stanowi 10,16% kapitału zakładowego i analogiczny udział w głosach na WZA.

Zgodnie z informacją uzyskaną z AIG PTE SA inwestycja w akcje Spółki stanowi lokatę o charakterze portfelowym. W perspektywie 12 miesięcy AIG Otwarty Fundusz Emerytalny dopuszcza mozliwość zwiększania ilości posiadanych akcji w zależności od kształtowania się sytuacji rynkowej i funkcjonowania Spółki. Celem nabycia akcji Spółki jest lokowanie aktywów w ramach działalności inwestycyjnej Funduszu z zamiarem osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności lokat. Fundusz nie wyklucza także zbycia akcji w przypadku odpowiedniego wzrostu wartości, bądź zmian w kształtowaniu się sytuacji rynkowej lub funkcjonowania Spółki.