Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału spółki zależnej BiG VENT SA (Raport: 6/2008) 24 / 1 / 2008

Temat: Rejestracja KRS w podwyższeniu kapitału spółki zależnej BiG VENT SA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP Safe Support SA informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 stycznia 2008 roku podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej BiG VENT SA.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki BiG VENT SA, jej kapitał zakładowy wynosi 21 691 100 złotych i dzieli się na 433 822 akcji. Kapitał zakładowy BiG VENT SA składa się z 237 080 akcji serii A, 38567 akcji serii B, 20 800 akcji serii C, 60 000 akcji serii D i 77 375 akcji nowej emisji serii E zarejestrowanych w KRS w dniu 17 stycznia 2008. Każda z akcji BiG VENT SA daje prawo do 2 głosów na WZA. Tak więc po rejestracji podwyższenia kapitału ogólna liczba głosów na WZA BiG VENT SA wynosi 867 644 głosy. Akcje nowej emisji zostały w całości objęte przez CSS SA w 2007 roku, o czym CSS SA informował raportem bieżącym 37/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 roku. Przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału udział Spółki w kapitale zakładowym i głosach na WZA BiG VENT SA wynosił 99,86%. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, udział Spółki w kapitale zakładowym i głosach na WZA BiG VENT SA wzrósł do poziomu 99,88%.