Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zmniejszenie udziału w głosach na WZA Spółki przez klientów Pioneer Pekao Investment Management S.A. (Raport: 8/2012) 16 / 2 / 2012

Temat

Zmniejszenie udziału w głosach na WZA Spółki przez klientów Pioneer Pekao Investment Management S.A.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał wiadomość od Pioneer Pekao Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie informującą o tym, że klienci Pioneer Pekao Investment Management S.A. łącznie zmniejszyli posiadaną ilość akcji i głosów w Spółce do poziomu 3,36%.

Zgodnie z otrzymaną informacją. klienci Pioneer Pekao Investment Management S.A. posiadali łącznie przed zmianą 302 608 akcji Spółki, co stanowiło 5,11% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 302 608 głosów na WZA Spółki, co stanowiło 5,11% udziału w głosach na WZA Spółki.

Zgodnie z przekazanym Spółce zawiadomieniem, po zmianie klienci Pioneer Pekao Investment Management S.A. posiadają 199 108 akcji Spółki, co stanowi 3,36% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 199 108 głosów na WZA Spółki, co stanowi 3,36% udział w głosach na WZA Spółki. Po zmianie wspomniane powyżej 199 108 akcji Spółki jest w posiadaniu jednego klienta Pioneer Pekao Investment Management S.A. – funduszu Pioneer FIO utworzonego przez Pioneer Pekao TFI S.A. i zarządzanego przez Pioneer Pekao Inves tm ent Managem ent S.A.