Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Oświadczenia członków Rady Nadzorczej – uzupełnienie raportu 27/2010 (Raport: 32/2010) 27 / 7 / 2010

Zarząd COMP S.A. informuje, że w związku z wyborem nowej Rady Naddzorczej w Spółce (raport bieżący 27/2010 z dnia 1 lipca 2010 roku) członkowie Rady złożyli oświadczenia o poniższej treści:

* Robert Tomaszewski – wykonuje zawód ekonomisty i jest zatrudniony na stanowisku członka Zarządu spółki Novitus S.A. w Nowym Sączu (spółka stowarzyszona z COMP S.A.). Jest także członkiem Rady Nadzorczej spółki Safe Computing Sp. z o.o. (spółka zależna COMP S.A.);

* Włodzimierz Bieliński – wykonuje zawód Dyrektora ds. Planów Międzynarodowych i jest zatrudniony w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A. w Warszawie;

* Tomasz Bogutyn – wykonuje zawód konsultanta – doradcy i jest członkiem Rady Nadzorczej Idea TFI, a także członkiem Rady Nadzorczej Safe Technology S.A. – spółki z grupy kapitałowej COMP S.A.;

* Włodzimierz Hausner – wykonuje zawód ekonomisty i jest zatrudniony na stanowisku Zastępcy Sekretarza Generalnego w Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych.- Naczelnej Organizacji Technicznej a także na stanowisku Dyrektora Centrum Innowacji NOT. Jest również członkiem Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013;

* Jacek Klimczak – wykonuje zawód radcy prawnego i jest wspólnikiem w kancelarii prawnej Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie. Jest członkiem Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. a także Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL Lublin S.A. Prowadzi także działalność gospodarczą pod nazwą Doradztwo Gospodarcze Jacek Klimczak;

* Sławomir Lachowski – wykonuje zawód konsultanta i jest zatrudniony w SL Consulting. Jest członkiem Rady Nadzorczej BEST S.A., Meritum Bank S.A., KS Widzew S.A;

* Marcin Wierzbicki – wykonuje zawód menadżera i jest do 31 lipca 2010 roku zatrudniony w Alliance Medical Sp. z o.o., a od 1 sierpnia 2010 w LuxMed Sp. z o.o. Jest również członkiem Rady Nadzorczej PBG S.A. oraz wykonuje działalność gospodarczą związaną z handlem internetowym artykułami sportowymi;

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli również, że nie uczestniczą w żadnej spółce konkurencyjnej wobec COMP S.A. (za wyjątkiem spółek należących do grupy kapitałowej Spółki, co opisano powyżej) jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, lub członkowie organu spółki kapitałowej, bądź innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członkowie organu takiej osoby.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej złożyli również oświadczenie o tym, że według ich wiedzy nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.