Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Częściowy wykup obligacji serii I/2015 (Raport 25/2018) 29 / 6 / 2018

Temat: Częściowy wykup obligacji serii I/2015
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Comp SA z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), informuje że w dniu 29 czerwca 2018 roku Spółka dokonała częściowego wykupu obligacji na okaziciela serii oznaczonej jako I/2015, kod ISIN PLCMP 0000058 wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 27 maja 2015 r. w łącznej liczbie 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) sztuk (dalej: „Obligacje”). Wykup nastąpił poprzez zapłatę raty wykupu w kwocie 100,00 (stu) złotych na każdą Obligację tj. zapłatę łącznej kwoty 5.000.000,00 (pięciu milionów) złotych. Zmianie uległa wartość nominalna każdej z Obligacji, która przed wykupem wynosiła 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych a obecnie wynosi 900,00 (dziewięćset) złotych. Obowiązkowy wcześniejszy wykup nastąpił zgodnie z paragrafem 7 warunków emisji Obligacji i w terminie w nich wskazanym.