Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Wykup obligacji (Raport: 13/2015) 26 / 6 / 2015

Temat: Wykup obligacji
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka, jako następca
prawny spółki przejętej „Safe Computing” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (o zarejestrowaniu połączenia Spółka
informowała raportem bieżącym 47/2014 z dn. 28-11-2014 roku), wykupiła 25 obligacji imiennych
niezabezpieczonych o wartości nominalnej 100.000 złotych każda, od podmiotu zależnego wyemitowanych przez
Safe Computing Sp. z o.o.. Cena wykupu jednej obligacji obejmująca jej wartość nominalną oraz odsetki wynosiła
103.464,60 złotych. Obligacje zostały wykupione przez Spółkę w związku z upływem terminu ich wykupu.
Zgodnie z Art. 24 ustawy z dnia 25 czerwca 1995 roku (z późniejszymi zmianami) o obligacjach, wykupione
obligacje podlegają umorzeniu z chwila ich wykupu.