Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Terminy publikacji raportów okresowych Comp S.A. w 2012 roku (Raport: 4/2012) 31 / 1 / 2012

Temat

Terminy publikacji raportów okresowych Comp S.A. w 2012 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. podaje do wiadomości daty publikacji raportów okresowych Spółki w 2012 roku: Raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany za 2011 rok: 27 kwietnia 2012. Rozszerzony skonsolidowany raport za 1 półrocze 2012: 29 sierpnia 2012.

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

4 kwartał 2011: 27 luty 2012,
1 kwartał 2012: 11 maja 2012,
3 kwartał 2012: 12 listopada 2012.

Jednocześnie Zarząd Comp S.A. informuje, że w skonsolidowanych raportach kwartalnych zostaną zamieszczone kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe, natomiast skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Spółka informuje również, że nie będzie przekazywać rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za 2 kwartał 2012 roku.