Zwiększenie stanu posiadania akcji Spółki przez Amplico OFE (Raport: 27/2011) 3 / 10 / 2011

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał wiadomość od Amplico PTE S.A. z siedzibą w Warszawie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki przez Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny (Amplico OFE) zarządzany przez Amplico PTE S.A. Zgodnie z przekazaną wiadomością, w wyniku nabycia akcji Spółki, Amplico OFE zmienił swój stan posiadania akcji Spółki z 15,08% udziału w głosach na WZA Spółki do 17,07% udziału w głosach na WZA Spółki.

W dniu 10 listopada 2010 roku Amplico PTE S.A. przekazało informację, że posiada 716 198 aklcji Spółki, co stanowiło 15,08% udział w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do 716 198 głosów na WZA Spółki, co stanowiło 15,08%ł udział w głosach na WZA Spółki. Spółka informowała o tym raportem bieżącym 35/2010 z 10 listopada 2010 roku.

Zgodnie z otrzymaną informacją, Zarząd Comp S.A. informuje, że w chwili obecnej w wyniku nabycia akcji Spółki w dniu 22 września 2011 roku, Amplico OFE posiada 810 565 akcji Spółki, co stanowi 17,07% kapitału zakładowego i uprawnia do 810 565 głosów na WZA Spółki, co stanowi 17,07% ogółu głosów na WZA Spółki.

Zgodnie z otrzymaną od Amplico PTE S.A. informacją, inwestycja w akcje Spółki stanowi lokatę o charakterze portfelowym. W perspektywie 12 miesięcy Amplico OFE dopuszcza możliwość zwiększenia ilości posiadanych akcji w zależności od kształtowania się sytuacji rynkowej i funkcjonowania Spółki. Celem nabycia akcji Spółki jest lokowanie aktywów w ramach działalności inwestycyjnej Ampliko OFE z zamiarem osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności lokat. Ampliko OFE nie wyklucza także zbycia akcji w przypadku odpowiedniego wzrostu wartości, bądź zmian w kształtowaniu się sytuacji rynkowej lub funkcjonowania Spółki.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close