Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zwiększenie stanu posiadania akcji Spółki przez Amplico OFE (Raport: 27/2011) 3 / 10 / 2011

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał wiadomość od Amplico PTE S.A. z siedzibą w Warszawie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki przez Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny (Amplico OFE) zarządzany przez Amplico PTE S.A. Zgodnie z przekazaną wiadomością, w wyniku nabycia akcji Spółki, Amplico OFE zmienił swój stan posiadania akcji Spółki z 15,08% udziału w głosach na WZA Spółki do 17,07% udziału w głosach na WZA Spółki.

W dniu 10 listopada 2010 roku Amplico PTE S.A. przekazało informację, że posiada 716 198 aklcji Spółki, co stanowiło 15,08% udział w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do 716 198 głosów na WZA Spółki, co stanowiło 15,08%ł udział w głosach na WZA Spółki. Spółka informowała o tym raportem bieżącym 35/2010 z 10 listopada 2010 roku.

Zgodnie z otrzymaną informacją, Zarząd Comp S.A. informuje, że w chwili obecnej w wyniku nabycia akcji Spółki w dniu 22 września 2011 roku, Amplico OFE posiada 810 565 akcji Spółki, co stanowi 17,07% kapitału zakładowego i uprawnia do 810 565 głosów na WZA Spółki, co stanowi 17,07% ogółu głosów na WZA Spółki.

Zgodnie z otrzymaną od Amplico PTE S.A. informacją, inwestycja w akcje Spółki stanowi lokatę o charakterze portfelowym. W perspektywie 12 miesięcy Amplico OFE dopuszcza możliwość zwiększenia ilości posiadanych akcji w zależności od kształtowania się sytuacji rynkowej i funkcjonowania Spółki. Celem nabycia akcji Spółki jest lokowanie aktywów w ramach działalności inwestycyjnej Ampliko OFE z zamiarem osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności lokat. Ampliko OFE nie wyklucza także zbycia akcji w przypadku odpowiedniego wzrostu wartości, bądź zmian w kształtowaniu się sytuacji rynkowej lub funkcjonowania Spółki.