Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Lista akcjonariuszy na WZA Spółki w dniu 30 czerwca 2009 roku posiadających więcej niż 5% głosów na tym WZA (Raport: 42/2009) 1 / 7 / 2009

Temat: Lista akcjonariuszy na WZA Spółki w dniu 30 czerwca 2009 roku posiadających więcej niz 5% głosów na tym WZA

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd Comp Safe Support S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2009 roku, o godzinie 10.00, w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Jutrzenki 116, odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Comp Safe Support SA. Na zgromadzeniu było obecnych XXX akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym WZA:
Jacek Papaj – 817 811 akcji, 24,92% głosów na tym WZA, 17,22% ogólnej liczby głosów;
AIG OFE – 533 590 akcji, 16,26% głosów na tym WZA, 11,24% ogólnej liczby głosów;
Novitus S.A. – 413 812 akcji, 12,61% głosów na tym WZA, 8,72% ogólnej liczby głosów;
Fundusze i portfele inwestycyjne zarządzane przez PZU Asset Management S.A. – 367 500 akcji, 11,19% głosów
na tym WZA, 7,74% ogólnej liczby głosów;
Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Pioneer Pekao Investment Management SA – 356 092 akcje, 10,84%
głosów na tym WZA, 7,50% ogólnej liczby głosów;
Pekao OFE – 350 000 akcji, 10,66% głosów na tym WZA, 7,37% ogólnej liczby głosów.
OFE PZU Złota Jesień – 238 000 akcji, 7,25% głosów na tym WZA, 5.01% ogólnej liczby głosów