Warunkowa rejestracja akcji COMP S.A. serii M w KDPW (Raport 4/2024) 12 / 1 / 2024

Temat: Warunkowa rejestracja akcji COMP S.A. serii M w KDPW

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżąc e i okresowe

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („COMP”, „Spółka”) informuje, że dnia 12 stycznia 2024 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych („KDPW”) dokonał warunkowej rejestracji 8.925 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 2,50 PLN każda akcja, wyemitowanych przez Spółkę w związku z realizacją przez uprawnionych praw z warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na postawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 32/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r. („Akcje serii M”), pod warunkiem wprowadzenia Akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem ISIN: PLCMP0000017.

Rejestracja Akcji serii M nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia
tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Informacja o zarejestrowaniu Akcji serii M zostanie przekazana w formie komunikatu operacyjnego KDPW.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close