Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zestawienie raportów przekazanych przez Spółkę COMP SA do publicznej wiadomości w 2012 roku (Raport: 14/2013) 26 / 4 / 2013

Temat: Zestawienie raportów przekazanych przez Spółkę COMP SA do publicznej wiadomości w 2012 roku
Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Zarząd COMP S.A. („Emitent”), w załączeniu przekazuje wykaz wszystkich informacji określonych w art. 56 ust. 1
ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości w 2012 roku.
Jednocześnie Emitent informuje, że oryginały raportów znajdują się w siedzibie Emitenta w Warszawie, przy ulicy
Jutrzenki 116. Wszystkie raporty są ponadto dostępne na stronie internetowej Emitenta: www.comp.com.pl w
zakładce „Relacje Inwestorskie/raporty-gieldowe” oraz w serwisie PAP i GPW: www.gpwinfostrefa.pl
Ponadto Emitent informuje, iż niektóre z raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku mogą
zawierać nieaktualne na chwilę obecną informacje.