Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Informacja o całkowitym wykupie obligacji serii I/2015 (Raport 17/2020) 30 / 6 / 2020

Temat: Informacja o całkowitym wykupie obligacji serii I/2015
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 30 czerwca 2020 r. za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Spółka dokonała całkowitego wykupu obligacji na okaziciela serii oznaczonej jako I/2015, kod ISIN PLCMP 0000058 o łącznej wartości nominalnej 25.392.500,00 (dwadzieścia pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych.
Całkowity wykup obligacji został sfinansowany w kwocie wartości nominalnej każdej obligacji z kredytu
bankowego udzielonego przez mBank S.A., o którym Spółka informowała w raportach bieżących nr 23/2019 z dnia 10.06.2019 r. oraz nr 10/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r