Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Terminy publikacji raportów okresowych Comp S.A. w 2013 roku (Raport: 1/2013) 18 / 1 / 2013

Temat: Terminy publikacji raportów okresowych Comp S.A. w 2013 roku
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. podaje do wiadomości daty publikacji raportów okresowych Spółki w 2013 roku:
Raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany za 2012 rok: 26 kwietnia 2013.
Rozszerzony skonsolidowany raport za 1 półrocze 2013: 30 sierpnia 2013.
Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:
4 kwartał 2012: 28 lutego 2013,
1 kwartał 2013: 15 maja 2013,
3 kwartał 2013: 14 listopada 2013.
Jednocześnie Zarząd Comp S.A. informuje, że w skonsolidowanych raportach kwartalnych zostaną zamieszczone
kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe, natomiast skonsolidowany raport półroczny będzie
zawierał półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do
badania sprawozdań finansowych. Spółka informuje również, że nie będzie przekazywać rozszerzonego
skonsolidowanego raportu kwartalnego za 2 kwartał 2013 roku.