Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej spółki (Raport 26/2020) 27 / 8 / 2020

Temat: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego – akcjonariusza spółki, informację następującej treści:
„Działając w imieniu MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (Fundusz), akcjonariusza Comp S.A. (Spółka) informuję, że na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 roku, pełnomocnik Funduszu zgłosi kandydaturę Pana Juliana Kutrzeby na członka Rady Nadzorczej.
Zgodnie z Zasadami Nadzoru Właścicielskiego w działalności inwestycyjnej MetLife PTE S.A. (Towarzystwo) zarządzającego Funduszem, osoba reprezentująca Fundusz w organach spółki portfelowej powinna spełniać kryteria niezależności. W związku z tym informujemy, że zgodnie z otrzymanym oświadczeniem, Pan Julian Kutrzeba spełnia kryteria jako niezależny członek Rady Nadzorczej.
W załączeniu przekazuję Życiorys kandydata, Zgodę na kandydowanie, Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej oraz Oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności.
Jednocześnie wnioskuję o niezwłoczną publikację informacji zgłoszenia kandydatury do Rady Nadzorczej i Życiorysu Pana Juliana Kutrzeby na stronie internetowej Spółki oraz w formie komunikatu bieżącego celem umożliwienia innym akcjonariuszom zapoznania się z zamiarem Funduszu oraz kandydaturą.
Zwracamy się natomiast o niepublikowanie pozostałych dokumentów, które zostały załączone w wiadomości, z uwagi na zawarte w nich dane osobowe Pana Juliana. Prosimy o przekazanie tych dokumentów akcjonariuszom jedynie na wyraźne ich żądanie.
W przypadku wyrażenia woli ze strony innych akcjonariuszy na osobiste zapoznanie się z kandydatem, proszę o kontakt telefoniczny z Departamentem Inwestycji MetLife PTE S.A. +48 518 021 718.
Zasady Nadzoru Właścicielskiego oraz kryteria niezależności zamieszczone są na stronie internetowej
Towarzystwa: https://www.metlife.pl/pl/individual/o-metlife/nadzor-wlascicielski.html
Proszę o potwierdzenie otrzymania tej informacji przez Spółkę.”
W załączniku do niniejszego raportu przedstawiony został życiorys kandydata przesłany do Comp S.A.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close