Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Emisja obligacji Spółki (Raport: 2/2012) 17 / 1 / 2012

Temat

Emisja obligacji Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu wczorajszym wyemitował i zbył 10 obligacji imiennych niezabezpieczonych o wartości nominalnej 100.000 złotych każda i o cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Podstawą prawną wyemitowania obligacji jest Art. 9 punkt 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1995 roku (z późniejszymi zmianami) o Obligacjach. Środki pozyskane z emisji obligacji będą wykorzystane przez Spółkę do finansowania działalności operacyjnej. Jednocześnie Spółka informuje, że nabywcą wyżej wymienionych obligacji oraz obligacji, o których emisji i sprzedaży Spółka informowała raportem bieżącym 44/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku jest podmiot zależny Spółki, który nabył obligacje w związku z alokacją nadwyżki środków pieniężnych.