Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Data pierwszego notowania akcji serii H (Raport: 16/2005) 9 / 2 / 2005

Temat: 

Podstawa prawna: §43 ust. 1 pkt. 5 RO – data pierwszego notowania papierów po asymilacji

Zarząd COMP SA informuje, że 9 lutego 2005 roku otrzymał wiadomość o uchwale podjętej 8 lutego 2005 roku przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA numer 74/05. Przedmiotem uchwały jest asymilacja 555 000 akcji Spółki oznaczonych kodem PLCMP0000025 z 1 760 285 akcjami Spółki oznaczonymi kodem PLCMP0000017. Akcje objęte asymilacją otrzymują kod PLCMP0000017. W związku z tym z dniem 11 lutego kodem PLCMP0000017 oznaczonych jest 2 315 285 (dwa miliony trzysta piętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji Spółki.

 

Pierwsze notowanie asymilowanych akcji przewidywane jest na dzień 11 lutego 2005 roku