Zmniejszenie poziomu zadłużenia finansowego netto w strategii COMP 2025 Next Generation (Raport 3/2024) 9 / 1 / 2024

Temat: Zmniejszenie poziomu zadłużenia finansowego netto w strategii COMP 2025 Next Generation
Podstawa: art. 17 ust. 1 MAR

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zmianie prognozy zadłużenia finansowego netto na koniec 2023 i 2024 roku.

Informujemy, że przewidywany jest spadek wskaźnika zadłużenia finansowego netto do wartości ok. 0,5 x EBITDA na dzień 31 grudnia 2023 roku w sprawozdaniu skonsolidowanym grupy kapitałowej COMP. Znacząco niższy niż podawany w raporcie bieżącym nr 43/2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku prognozowany poziom zadłużenia finansowego netto jest konsekwencją korzystnych i trudno przewidywalnych rozliczeń kontraktów w segmencie IT, w postaci wcześniejszych płatności przez klientów z rynku publicznego dokonanych w końcówce roku. W dacie 31 grudnia 2023 te czynniki obniżyły omawiany wskaźnik, przy czym po uwzględnieniu wszystkich rozliczeń kontraktowych z nimi związanych, wskaźnik zadłużenia finansowego netto na koniec 2023 roku ukształtowałby się na poziomie poniżej 1,35 x EBITDA.

Długoterminowo największy wpływ na osiągnięcie i utrzymanie niższego poziomu zadłużenia, zgodnie z wytycznymi strategii COMP 2025 Next Generation, ma wzrost wartości sprzedaży i rentowności usług w modelu abonamentowym oraz zmiana modelu sprzedaży usług dodanych, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 43/2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku.

Potwierdzamy skuteczną i stabilną realizację tych celów strategicznych i w związku z tym obniżamy szacunkową prognozę wskaźnika zadłużenia finansowego netto do wartości w przedziale od ok. 0,5 do ok. 1.1 x EBITDA na koniec 2024 roku.

Jednocześnie potwierdzamy wcześniej podane plany transferu do akcjonariuszy w 2024 roku w wysokości minimum 7,5 zł na akcję (ok. 33,9 mln złotych) poprzez powszechny skup akcji. Pierwsza część tego transferu (w wysokości do ok. 14 mln złotych) będzie zrealizowana w pierwszym półroczu 2024 roku.

Zarząd Spółki wskazuje, że zaprezentowane w niniejszym raporcie bieżącym terminy „EBITDA” oraz „zadłużenie finansowe netto” na poziomie skonsolidowanym nie są zdefiniowane w obowiązujących standardach rachunkowości i mogą stanowić alternatywne pomiary wyników (APM) w rozumieniu wytycznych ESMA/2015/1415, których definicje Spółka zawarła w raporcie bieżącym nr 3/2022 z dnia 31 marca 2022 r.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close