Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zmniejszenie poziomu zadłużenia finansowego netto w strategii COMP 2025 Next Generation (Raport 3/2024) 9 / 1 / 2024

Temat: Zmniejszenie poziomu zadłużenia finansowego netto w strategii COMP 2025 Next Generation
Podstawa: art. 17 ust. 1 MAR

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zmianie prognozy zadłużenia finansowego netto na koniec 2023 i 2024 roku.

Informujemy, że przewidywany jest spadek wskaźnika zadłużenia finansowego netto do wartości ok. 0,5 x EBITDA na dzień 31 grudnia 2023 roku w sprawozdaniu skonsolidowanym grupy kapitałowej COMP. Znacząco niższy niż podawany w raporcie bieżącym nr 43/2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku prognozowany poziom zadłużenia finansowego netto jest konsekwencją korzystnych i trudno przewidywalnych rozliczeń kontraktów w segmencie IT, w postaci wcześniejszych płatności przez klientów z rynku publicznego dokonanych w końcówce roku. W dacie 31 grudnia 2023 te czynniki obniżyły omawiany wskaźnik, przy czym po uwzględnieniu wszystkich rozliczeń kontraktowych z nimi związanych, wskaźnik zadłużenia finansowego netto na koniec 2023 roku ukształtowałby się na poziomie poniżej 1,35 x EBITDA.

Długoterminowo największy wpływ na osiągnięcie i utrzymanie niższego poziomu zadłużenia, zgodnie z wytycznymi strategii COMP 2025 Next Generation, ma wzrost wartości sprzedaży i rentowności usług w modelu abonamentowym oraz zmiana modelu sprzedaży usług dodanych, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 43/2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku.

Potwierdzamy skuteczną i stabilną realizację tych celów strategicznych i w związku z tym obniżamy szacunkową prognozę wskaźnika zadłużenia finansowego netto do wartości w przedziale od ok. 0,5 do ok. 1.1 x EBITDA na koniec 2024 roku.

Jednocześnie potwierdzamy wcześniej podane plany transferu do akcjonariuszy w 2024 roku w wysokości minimum 7,5 zł na akcję (ok. 33,9 mln złotych) poprzez powszechny skup akcji. Pierwsza część tego transferu (w wysokości do ok. 14 mln złotych) będzie zrealizowana w pierwszym półroczu 2024 roku.

Zarząd Spółki wskazuje, że zaprezentowane w niniejszym raporcie bieżącym terminy „EBITDA” oraz „zadłużenie finansowe netto” na poziomie skonsolidowanym nie są zdefiniowane w obowiązujących standardach rachunkowości i mogą stanowić alternatywne pomiary wyników (APM) w rozumieniu wytycznych ESMA/2015/1415, których definicje Spółka zawarła w raporcie bieżącym nr 3/2022 z dnia 31 marca 2022 r.